Връзки

Газова хроматография

Методи за пробовъвеждане GC Анализатори Видео секция Консумативи
 • capillary-gc-2010-plus-395409_1b.jpg 2013-8-16-16:38:18
  GC-2010 Plus
  Газовият хроматограф на Shimadzu от най-висок клас, модел GC-2010 Plus, предлага възможност за надежден и високо прецизен анализ на следови количества. Този модел може да използва за инжектори Split/Splitless (с и без разделяне на потока), On-Column/PTV, Direct Inject (за пакетирани пълнежни колони), а за детекторите FID (пламъчно-йонизационен), TCD (термо кондуктивен), FPD (пламъчно-фотометричен), ECD (електрон улавящ), FTD (пламъчно-термойонен) които се отличават с отлична в класа си чувствителност.
   
  Освен това много бързото охлаждане на пещта и функцията за обратно продухване на колоната (Backflush) могат значително да намалят времето за анализ, замърсяването на колоната и да повишат производителността на апарата. Инструментът може да бъде комбиниран и с масспектометри с единичен или троен квадрупол.
   
   

 • Tracera PR.jpg
  Tracera GC-2010 Plus
  Новият газовият хроматограф на Shimadzu модел Tracera е готов да отговори на всички нужди за анализ на следови количества. Тази система използва новия и уникален детектор BID (Barrier Discharge Ionization Detector), и заедно с газов хроматограф GC-2010 Plus инструмента е готов да извършва анализи на следови компоненти, които нито един друг детектор не може да открие.
   
  Уникалният детектори предлага чувствителност 100 пъти по-висока от конвенционален TCD и 2-4 пъти по-висока от FID и съчетава възможностите и на двата детектора*.
   
   
   
   
   
   

 • sistema-de-cromatografia-de-gases-77760-3037751.jpg
  GC-2014
  Базирайки се на доказаната технология на GC-2010, бюджетният газов хроматограф GC-2014 е създаден за рутинни анализи, като този инструмент предлага отлично съотношение цена-качество.
   
  Независимо дали работите с капилярни или пакетирани колони, GC-2014 е отличен избор за широк спектър от анализи включително: органични съединения чрез водород-въглерод връзки (чрез FID), неорганични газове и концентрирани органични съединения (чрез TCD), електрофилни съединения (чрез ECD), органични сяра и фосфор съдържащи съединения като остатъчни пестициди или зловонни съединения (чрез FPD), органични азот и фосфор съдържащи съединения като остатъчни пестициди (чрез FTD).
   
   
   
   

 • 800w-shimaz_gc-2025_02.jpg
  GC-2025
  Пионерите в екологичната газова хроматография са Shimadzu. GC-2025 свежда до минимум вредното влияние върху околната среда, като драстично се намалява мощността и потока на газа носител чрез използване на нови системи за намаляване на разхода. В същото време се запазват пълните възможности за газ-хроматографския анализ с капилярни колони, съответно чувствителността и производителността.
   
  В инструмента са включени нов контролер на газовете, а пещта на колоната е с нов дизайн, който да осигури пестене на електрическа енергия чрез оптимизиране на нагряването и намалява загубата на топлина.
   
  Този газов хроматограф значително намалява експлоатационните разходи при използване на няколко системи в лаборатория, което го превръща в опазващ околната среда газов хроматограф с висока производителна стойност.