Газова хроматография

capillary-gc-2010-plus-395409_1b.jpg

GC-2010 Plus

Газовият хроматограф на Shimadzu от най-висок клас модел GC-2010 Plus предлага възможност за надежден и високо прецизен анализ на следови количества. Този модел може да използва за инжектори Split/Splitless (с и без разделяне на потока), On-Column/PTV, Direct Inject (за пакетирани пълнежни колони), а за детекторите FID (пламъчно-йонизационен), TCD (термо кондуктивен), FPD (пламъчно-фотометричен), ECD (електрон улавящ), FTD (пламъчно-термойонен) които се отличават с отлична в класа си чувствителност.

 

Освен това много бързото охлаждане на пещта и функцията за обратно продухване на колоната (Backflush) могат значително да намалят времето за анализ, замърсяването на колоната и да повишат производителността на апарата. Инструментът може да бъде комбиниран и с масспектометри с единичен или троен квадрупол.

Tracera GC-2010 Plus

Tracera PR.jpg

Новият газовият хроматограф на Shimadzu модел Tracera е готов да отговори на всички нужди за анализ на следови количества. Тази система използва новия и уникален детектор BID (Barrier Discharge Ionization Detector), и заедно с газов хроматограф GC-2010 Plus инструмента е готов да извършва анализи на следови компоненти, които нито един друг детектор не може да открие.

 

Уникалният детектори предлага чувствителност 100 пъти по-висока от конвенционален TCD и 2-4 пъти по-висока от FID и съчетава възможностите и на двата детектора*.

 

 

За повече информация                    

GC-2014

sistema-de-cromatografia-de-gases-77760-3037751.jpg

Базирайки се на доказаната технология на GC-2010, бюджетният газов хроматограф GC-2014 е създаден за рутинни анализи като този инструмент предлага отлично съотношение цена-качество.

 

Независимо дали работите с капилярни или пакетирани колони, GC-2014 е отличен избор за широк спектър от анализи включително: органични съединения чрез водород-въглерод връзки (чрез FID), неорганични газове и концентрирани органични съединения (чрез TCD), електрофилни съединения (чрез ECD), органични сяра и фосфор съдържащи съединения като остатъчни пестициди или зловонни съединения (чрез FPD), органични азот и фосфор съдържащи съединения като остатъчни пестициди (чрез FTD).

GC-2025

800w-shimaz_gc-2025_02.jpg

Пионерите в екологичната газова хроматография са Shimadzu. GC-2025 свежда до минимум вредното влияние върху околната среда, като драстично се намали мощността и потока на газа носител чрез използване на нови системи за намаляване на разхода. В същото време се запазват пълните възможности за газ-хроматографски анализ с капилярни колони, съответно чувствителността и производителността.

 

В инструмента са включени нов контролер на газовете, а пещта на колоната е с нов дизайн, който да осигури пестене на електрическа енергия чрез оптимизиране на нагряването и намалява загубата на топлина.

 

Този газов хроматограф значително намалява експлоатационните разходи при използване на няколко системи в лаборатория, което го превръща в опазващ околната среда газов хроматограф с висока производителна стойност.

Методи за пробовъвеждане

HS-20

headspace-sampler-gas-chromatography-25210-3470343.jpg

Хедспейс системата на Shimadzu HS-20 е революционна система насочена към висока ефективност и лекота за употреба. Отличната възпроизводимост прави този хедспейс подходящ за всички лаборатории - от научно-изследователските до лабораториите за качествен контрол.

 

Хедспейсът се предлага в три варианта - HS-20, HS-20LT (long transferline), които работят с пълнене на лууп, а моделът HS-20Trap - с възможност за избор между пълнене на трап и пълнене на лууп. Моделите се отличават с твърда, къса директна връзка към газовият хроматограф (за моделите HS-20 и HS-20Trap) за недостижима възпроизводимост на резултатите.